Personal:


Maria Malmerfeldt

Maria Malmerfeldt

Maria har utövat Ashtanga yoga sedan 1995. Hon har tränat för Minanda på Livshälsa samt Gittan Hendele på Ashtanga yoga Stockholm. Hon har deltagit på workshops och retreats med Petri Räisänen från Finland samt med Lino Miele från Italien. Hon deltog i Helsingfors 2006 när Sri. K. Pattabhi Jois och Sharaht, hans barnbarn, höll 1 veckas retreat.
Maria ser yoga som ett andrum i vardagen, en möjlighet till att utforska, förhålla sig och möta sig själv och andra i livet. Hon erfar att yogan påminner henne och lär henne om ödmjukheten, närvaron och kärleken.
Med sin medicinska kunskap inom anatomi och rörelsefunktion från Naprapathögskolan stöder och hjälper Maria sina deltagare till att mjukt upptäcka sina motstånd och möjligheter och hur de individuellt kan möta sig själva.Sara Granström-Thorsson & Mariancila Kim

Se mer info på www.lilashala.se